فاطمه زهراهر چند در این جنایات یزید و معاویه هر کدام به اندازه خود نقش داشتند. اما ریشه این جریان به سقیفه بنی‌ساعده بر‌ می‌گردد. زیرا اگر در سقیفه بنی‌ساعده حکومت به صاحبش مولای متقیان(علیه‌السلام) واگذار شده بود هرگز چنین جنایتی...ادامه مطلب