کسانی‌که در جریان کربلا مقابل امام، صف‌آرایی کردند، همه تفکر عثمانی داشتند، شیعیانی که در کربلا حاضر نشدند یا مانند «کمیل» و «مختار» در زندان بودند و یا این‌که راه به روی آن‌ها بسته شده بود که امکان ورود به کربلا را نداشتند...ادامه مطلب