امام حسین(علیه‌السلام)اگر امام حسن(علیه‌السلام) در زمان امام حسین(علیه‌السلام) بود با یزید نیز صلح می‌کرد و اگر امام حسین(علیه‌السلام) در زمان امام حسن(علیه‌السلام) بود...ادامه مطلب